Drawsko Pomorskie nie chce przejąć najbardziej zadłużonej gminy w Polsce. Ostrowice od 2017 roku mają zostać wcielone do sąsiada, a wraz z majątkiem gminy - także jej olbrzymie długi, czyli aż 35 milionów złotych - informuje reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska.

Drawsko Pomorskie będzie musiało spłacić długi gminy Ostrowice, której wójt zaciągał kredyty w parabankach. Nawet jeśli na ten cel dostanie pożyczkę z budżetu państwa, to tak gigantyczne zadłużenie na kilka lat obniży chociażby zdolność finansową samego Drawska.

Zastępca burmistrza tego miasta chce więc, by Ostrowice, oraz ich dług, podzielić między 3 gminy, dzięki czemu ciężar finansowy tej operacji byłby mniejszy.

Tyle, że decyzję w tej sprawie MSWiA już podjęło. Choć resort prosi Radę Miejską Drawska Pomorskiego o opinię w sprawie wchłonięcia Ostrowic, to taka opinia nie jest dla ministerstwa w żaden sposób wiążąca. 

(ph)