Warunki pracy cudzoziemców w Polsce są coraz lepsze - donosi "Puls Biznesu". Coraz mniej z nich przebywa w naszym kraju nielegalnie. Nadal jednak często pracują bez pisemnych umów.

W latach 2010-12 inspektorzy pracy przeprowadzili prawie 6,3 tys. kontroli dotyczących legalności zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców. Zbadano firmy, które dały pracę łącznie 39,2 tys. obcokrajowców.

W ub.r. tylko 59 z nich przebywało w Polsce nielegalnie, co oznacza spadek liczby takich przypadków o 23 proc. w porównaniu z 2011 r. - wynika z najnowszego raportu Głównego Inspektoratu Pracy przygotowanego dla Rady Ochrony Pracy działającej przy Sejmie.

W 2012 r. znacznie zmniejszyła się też skala nieprawidłowości przy zatrudnianiu cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy i Gruzji na podstawie oświadczeń pracodawców, rejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Ujawniono np. 86 przypadków braku rejestracji oświadczenia we właściwym urzędzie, w 2011 r. było ich 125, a w 2010 r. - 181. Inspekcję niepokoi jednak wzrost, o 39 proc., przypadków niesporządzania na piśmie umów o pracę lub cywilnoprawnych.

(MRod)