Prezydent podpisał nowelę ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Zgodnie z nowymi przepisami czas obowiązywania bonów został przedłużony do 30 września 2022 roku.

Dotychczas z Polskiego Bonu Turystycznego skorzystało już ponad 5 milionów dzieci. Teraz dzięki wprowadzonej zmianie Bonem Turystycznym będziemy mogli zapłacić za rodzinny wypoczynek aż do 30 września 2022 roku.

W minionych miesiącach bardzo wiele polskich rodzin i przedsiębiorców, z myślą o których powstał program, już skorzystało z Polskiego Bonu Turystycznego. Sytuacja pandemiczna sprawiła jednak, że nie wszyscy mieli taką możliwość. Środki zabezpieczone w budżecie na realizację programu wynoszą 4 miliardy złotych i powinny zostać spożytkowane. Taki jest cel nowelizacji ustawy i przesunięcia terminu ważności bonu o pół roku, włączając w to kolejny sezon wakacyjny. Wierzę, że dzięki temu wszyscy beneficjenci będą mogli skorzystać z dodatkowych środków na wypoczynek, a do branży trafi kolejny znaczący zastrzyk finansowy - mówi Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, inicjator programu Polski Bon Turystyczny.

Dotychczasowa kwota uzyskana z tytułu płatności bonem wyniosła blisko 2 miliardy złotych. To środki, które trafiając na konta przedsiębiorców i organizacji turystycznych.

Udział w programie pozwolił wielu z nich utrzymać płynność finansową, paradoksalnie też, pomimo bardzo trudnej sytuacji wielu przedsiębiorców zyskało nowych klientów, m.in. dzięki rozszerzeniu działalności o propozycje wypoczynku dla rodzin z dziećmi czy tworzeniu ofert dostosowanych do preferencji osób z grup zagrożonych wykluczeniem, takich jak rodziny i dzieci z niepełnosprawnościami. Dzięki zaangażowaniu właścicieli obiektów i organizatorów turystycznych oraz programom wspierającym ich działalność i dobre praktyki w turystyce, nowa jakość oferty turystycznej zostanie z nami na dłużej - mówi Anna Salamończyk-Mochel, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Kto może skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego?

Polski Bon Turystyczny w wysokości 500 zł przysługuje na każde dziecku do 18. roku życia i jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Osoby uprawnione, które dotychczas nie aktywowały przysługującego im świadczenia, mogą to zrobić logując się na swój profil na PUE ZUS. Szczegółowa instrukcja aktywacji bonu dostępna jest na stronie Polskiego Bonu Turystycznego.

Dodatkowe świadczenie w wysokości 500 zł przysługuje dzieciom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności. Każde dziecko z niepełnosprawnością może otrzymać bon o łącznej wartości 1000 zł. Aktywacja odbywa się poprzez indywidualne konto osoby uprawnionej, która w swoim profilu PUE ZUS ma przyznane świadczenie podstawowe.

Osoby, które jeszcze nie wykorzystały aktywowanych bonów, lub wykorzystały je częściowo, na swoim profilu PUE ZUS mogą także sprawdzić stan posiadanych środków.

Polski Bon Turystyczny jest dokumentem elektronicznym i ma postać 16-cyfrowego, unikalnego kodu, który nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Można wykorzystać go w ponad 29 tysiącach obiektów w całej Polsce.

Bonem można zapłacić zarówno za wypoczynek rodziny, ferie, wakacje czy jednodniowe wycieczki, jak i zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży - szkolne wycieczki, zimowiska, kolonie i półkolonie, obozy, turnusy rehabilitacyjne czy imprezy turystyczne, łączące min. 2 usługi.