Według zagranicznych badaczy praca w Polsce może zaszkodzić karierze i przekreślić szanse na udział w światowej nauce, informuje "Rzeczpospolita" w oparciu o raport Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Dokument, do którego dotarła gazeta, został sporządzony na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród 160 cenionych naukowców, m.in. z USA, W. Brytanii, Niemiec, Holandii, Japonii i Indii.

Byli wśród nich Polacy od lat pracujący za granicą oraz cudzoziemcy. Pytano ich o gotowość podjęcia pracy w Polsce oraz porównanie pracy naukowej.

Opinie nie są dla naszego kraju korzystne. Badacze ocenili, że polskim naukowcom brakuje motywacji i zaangażowania, a czasami także profesjonalizmu. Ich zdaniem struktura zatrudniania jest skostniała i bardzo zhierarchizowana, a wydajność pracy niska w stosunku do ponoszonych nakładów finansowych.

Badani nie chcieliby pracować w środowisku, które uważają za mniej twórcze i które nie cieszy się prestiżem, bo wyniki polskich badań rzadko pojawiają się w czołowych czasopismach naukowych, takich jak "Science" czy "Nature". Praca w naszym kraju kojarzy im się też ze "spowolnieniem kariery", a nawet "przekreśleniem szans na udział w światowej nauce".

Raport będzie zaprezentowany dziś podczas międzynarodowej konferencji "Multi-Pole Approach to Structural Biology" w Warszawie.