Resort spraw wewnętrznych polecił policji sprawdzenie, czy Forum Grup Zawodowych łamie przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej - dowiedział się reporter RMF FM. To stowarzyszenie odpowiada za obsługę tak zwanego ubezpieczenia L4 dla służb mundurowych. Podpisywane umowy są sposobem na obejście przepisów autorstwa MSW obniżających uposażenie funkcjonariuszy na zwolnieniu lekarskim.

Policja ma sprawdzić, czy Forum, obsługując ubezpieczenie dla funkcjonariuszy, narusza dział czwarty ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Ten dział to 10 artykułów dotyczących odpowiedzialności karnej ubezpieczyciela - między innymi za prowadzenie działalności bez zezwolenia.

Poza tym MSW zażądało od szefów podległych mu służb informacji, dotyczącej przystąpienia mundurowych do ubezpieczenia L4. Jak informowaliśmy w Faktach RMF FM, CBA alarmowało, że te umowy mogą zagrażać bezpieczeństwu państwa. Z kolei funkcjonariusze, z którymi rozmawiał reporter RMF FM, traktują te działania resortu jako próbę zablokowania ubezpieczeń, które - jak twierdzą - podważają skuteczność ustawy obniżającej uposażenie w wypadku choroby. To ostatnio jedna ze sztandarowych ustaw autorstwa MSW.

(mpw)