Andrzej Kuśniewicz - pisarz, klasyk polskiej literatury XX w., był długoletnim współpracownikiem SB – wynika z dokumentów IPN. Skrywaną przeszłością autora "Lekcji martwego języka" zainteresowała się Joanna Siedlecka, która przygotowuje książce na temat środowiska literackiego w czasach PRL.

On był nieustannie wysyłany. Był naszym wysłannikiem, człowiekiem w Paryżu i innych miejscach. Jechał oficjalnie jako ten przedstawiciel wybitny naszej literatury. Jechał zawsze z pewnymi zadaniami. On był właściwie agentem elitarnym – szkodził środowisku przez lata, dostarczając charakterystyk - mówi RMF FM Joanna Siedlecka. Brał listę wszystkich członków oddziału warszawskiego i on mówił, pokazywał, wskazywał, sprzedawał kolegów. Esbecja miała pełną wiedzę o tym, kto jest kim i komu przeszkadzać w pewnych awansach. Dostarczał SB pocisku, amunicji… - dodaje. Posłuchaj:

Kuśniewicz już od 1953 r. był wykorzystywany przez bezpiekę do rozpracowywania środowisk emigracyjnych. W 1960 r. został zarejestrowany jako kontakt poufny SB o kryptonimie „Andrzej”. Andrzej Kuśniewicz donosił m.in. na Jerzego Andrzejewskiego, Irenę Jurgielewiczową, Stefana Kisielewskiego i Andrzeja Kijowskiego.

Andrzej Kuśniewicz urodził się w 1904 r.; zmarł w 1993 r. Był prozaikiem, eseistą, poetą. Był członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Związku Literatów Polskich. W 1991 r. otrzymał nagrodę literacką polskiego Pen Clubu.