Jest podejrzenie ptasiej grypy w dwóch gospodarstwach w powiecie ostrowskim w Wielkopolsce. W miejscowości Słaborowice padło 21 tys. kaczek i kaczorów, a w gospodarstwie w Ostrowie Wielkopolskim - 9 tys. kaczek.

W wielkopolskiej miejscowości Słaborowice (pow. ostrowski) padło 21 tys. kaczek reproduktywnych i kaczorów. Służby weterynaryjne pobrały próbki i wysłały je do badań do Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach. Wyniki mają być znane po południu.

W przypadku drugiego gospodarstwa, hodowca z Ostrowa Wielkopolskiego zawiadomił Powiatowego Lekarza Weterynarii o tym, że u niego na fermie padło 9 tys. kilkudniowych kaczek przeznaczonych do tuczu.

Do tej pory - jak poinformował Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - potwierdzono dwa przypadki grypy ptaków w Wielkopolsce.

Pierwszy przypadek ptasiej grypy na terenie Wielkopolski ujawniono 31 grudnia zeszłego roku w Topoli Osiedlu w powiecie ostrowskim. Wirus H5N8 wystąpił na fermie, gdzie hodowano 65 tys. kur niosek. Wszystkie ptaki i jaja zostały zutylizowane.

Drugi przypadek wirusa potwierdzono 13 stycznia na fermie w miejscowości Zalesie w pow. kolskim, gdzie wybito 6 tys. gęsi.


Co to jest ptasia grypa?

Ptasia grypa to choroba wirusowa, stwarzająca zagrożenie przede wszystkim dla ptaków - zarówno dzikich, wolnożyjących, jak i dla drobiu hodowanego przez ludzi.

Hodowcom drobiu zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności i stosowania odpowiednich środków bioasekuracji, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków, w tym m.in. zabezpieczenie paszy przed dostępem dzikich zwierząt, nie karmienie drobiu na zewnątrz budynków, w których zwierzęta są utrzymywane oraz stosowanie odzieży i obuwia ochronnego w gospodarstwie.

Co robić, by uniknąć zakażenia?

- nie należy spożywać mięsa i jaj nie poddanych obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70 stopni C

- należy myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym i dopilnować, aby robiły to także dzieci

- należy myć dokładnie z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (np. deski, noże, talerze)

- należy pamiętać, że zamrożenie mięsa drobiowego nie niszczy wirusa grypy i uważać, aby surowe mięso drobiowe nie miało styczności z innymi produktami żywnościowymi

- GIS zaleca też wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko grypie sezonowej przed sezonem grypowym lub w jego trakcie, co zminimalizuje ryzyko zakażenia się wirusami grypy i uchroni przed wystąpieniem powikłań choroby