Jesteśmy na etapie przygotowania wniosku do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz. Sprawa dotyczy gruntów przy ul. Twardej - poinformował poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński. Radni PiS chcą także nadzwyczajnej sesji rady miasta.

W poniedziałek komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji uchyliła decyzje prezydent Warszawy o przyznaniu Maciejowi M. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Twardej. Stwierdziła rażące naruszenie interesu społecznego przez prezydent Gronkiewicz-Waltz i jej bierność. W związku z roszczeniami Macieja M., Rada Miasta przeniosła z Twardej gimnazjum - jeszcze przed przyznaniem mu w lipcu 2014 r. prawa użytkowania wieczystego do działek.

Mosiński, członek komisji weryfikacyjnej, powiedział w Sejmie, że przeniesienie gimnazjum to był koszt kilku milionów złotych, a według kosztorysu wykonanego przez dyrektora gimnazjum remont tej szkoły sięgałby kwoty 290 tys. zł.

Widzimy jak bawiono się środkami publicznymi, to było jedno wielkie nie tyle złodziejstwo, co niegospodarności ze władz miasta stołecznego Warszawy - zaznaczył poseł. Podkreślił, że przeniesienie gimnazjum na Twardej nastąpiło na rok przed podjęciem decyzji przez Radę Warszawy. Innymi słowy wyczyszczono ten teren dla jednego z tymczasowo aresztowanych handlarzy nieruchomości - powiedział Mosiński.

Zwrócił uwagę na art. 50 ustawy o samorządzie gminnym, który - jak referował - "mówi wyraźnie o należytej trosce, jeśli chodzi gospodarowanie mieniem komunalnym".

Oczywiście ten artykuł nie zawiera sankcji za niegospodarność, tutaj mamy ewidentną niegospodarność. Odnoszę się w tym układzie do art 231 Kodeksu karnego, który zawiera całą gamę kar za niegospodarność, za źle zarządzany majątek, jeśli chodzi o interes publiczny - tłumaczył poseł. W ślad za tym korzystając z art. 304 paragraf 1 Kodeksu postępowania karnego jesteśmy na etapie przygotowania wniosku do prokuratury o zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezydent m.st. Warszawy - dodał.

Mosiński wyraził nadzieję, że Gronkiewicz-Waltz nie będzie unikać komisji weryfikacyjnej. Dodał, że drugi dzień po decyzji komisji ws. Twardej nie ma żadnego odzewu ze strony PO, która "kryje to złodziejstwo, kryje nieudolność prezydent m.st. Warszawy, kryje Hannę Gronkiewicz-Waltz".

Na konferencji stołeczni radni PiS przekazali, że zamierzają złożyć wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Warszawy. Wkrótce złożymy wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej, na której zajmiemy się problemem, żeby ta funkcja oświatowa pozostała na terenie tej nieruchomości i żeby to słynne gimnazjum 42, już nie w formie gimnazjum, wróciło na ulicę Twardą - powiedział radny PiS Paweł Terlecki. Dodał, że PiS chce jak najszybciej złożyć wniosek o zwołanie sesji, co - jak mówił - jest kwestią "jednego, dwóch dni".

Radny PiS Filip Frąckowiak powiedział, że jeżeli PO, która ma większość w radzie miasta będzie "robić uniki", PiS rozważy rozszerzenie porządku obrad uroczystej sesji 31 lipca na Zamku Królewskim. Wtedy wręczane są tytułu honorowych obywateli Warszawy.

(mn)