Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję m.st. Warszawy o przyznaniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Twardej 8 i 10 - ogłosił przewodniczący komisji Patryk Jaki. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

W toku postępowania rozpoznawczego komisja ustaliła zaś, że w dniu wydania decyzji przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy istniały istotne okoliczności, które podawały w wątpliwość, czy dopuszczalne było ustanowienie prawa użytkowania wieczystego na rzecz pana Macieja M. - powiedział Jaki.

Poinformował też, że z treści decyzji reprywatyzacyjnej wynika, iż prezydent Warszawy "przyjął dokumenty przedstawione przez osobę zainteresowaną i jedynie na ich podstawie ustalił faktyczny stan sprawy". Przy czym prezydent miasta stołecznego Warszawy zaniechał jakichkolwiek innych czynności dowodowych mimo wyraźnej treści art. 7, 77 ust. 1 Kpa. W szczególności w sprawie nie dokonał ustaleń z zakresu kręgu osób uprawnionych - powiedział.

W toku postępowania rozpoznawczego komisja ustaliła zaś, że w dniu wydania decyzji przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy istniały istotne okoliczności, które podawały w wątpliwość, czy dopuszczalne było ustanowienie prawa użytkowania wieczystego na rzecz pana Macieja M. - dodał Jaki. Podkreślił, że Maciej M. nabył prawa i roszczenia do udziału wynoszącego 7/8 części nieruchomości przy Twardej 8 za 197 tys. 500 zł; tymczasem biegły rzeczoznawca wycenił prawo własności do nieruchomości przy ulicy Twardej 8/12 na ponad 121 mln 167 tys. zł. Sprecyzował, że samą wartość budynków i "naniesień budowlanych" szacował na ponad 7 mln 88 tys. zł.


Komisja uchyliła w całości decyzje reprywatyzacyjne ws. nieruchomości przy Twardej 8 i 10.

I w jednej i w drugiej sprawie wynik głosowania był taki sam. Ośmiu członków komisji było za, jedna osoba była przeciw - powiedział Jaki, ogłaszając decyzję komisji. Decyzja oznacza, że nieruchomości przy Twardej 8 i 10 wracają do miasta. 

To pierwsze decyzje komisji, która jako organ administracji od początków czerwca bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych ws. reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Komisja ogłosiła ją po niejawnym posiedzeniu ws. nieruchomości Twarda 8 i 10, które zbadała wcześniej na dwóch rozprawach. Nie stawiła się na nich prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz, za co ukarano ją 6 tys. zł grzywny.

Maciej M. skupował roszczenia co do nieruchomości, której przedwojennymi właścicielami byli obywatele RP pochodzenia żydowskiego. Po decyzjach sądów, które m.in. ustanowiły kuratora spadku, zwrócił się do miasta o ustanowienie użytkowania wieczystego - co stało się w lipcu 2014 r. Wcześniej, w związku z roszczeniami Macieja M., Rada Miasta przeniosła stamtąd gimnazjum. Już po decyzji z lipca 2014 r. odnalazła się pominięta spadkobierczyni Edith S. Okazało się też, że części spadkobierców wypłacono odszkodowanie. Dlatego Ratusz nie podpisał z Maciejem M. umowy notarialnej ws. użytkowania działek. On sam pozwał zaś miasto do sądu z żądaniem jego zawarcia. Miasto - które formalnie nadal jest właścicielem działek - wszczęło też postępowanie wznowieniowe, zawieszone po rozpoczęciu prac komisji.

Stronami postępowania przed komisją są miasto i Maciej M. (ma prokuratorskie zarzuty w związku z tą m.in. reprywatyzacją; przebywa w areszcie, gdzie był przesłuchany przez komisję - PAP). Wniósł on by komisja uchyliła obie decyzje reprywatyzacyjne na jego korzyść.

Od decyzji komisji przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

(mal)