Obniża się wiek pierwszych kontaktów seksualnych głównie wśród uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentów i młodych pracujących - informuje "Rzeczpospolita". Takie są wyniki czwartego badania przeprowadzone przez Centrum Profilaktyki Społecznej.

Obniża się wiek pierwszych kontaktów seksualnych głównie wśród uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentów i młodych pracujących - informuje "Rzeczpospolita". Takie są wyniki czwartego badania przeprowadzone przez Centrum Profilaktyki Społecznej.
Kontakty seksualne ma za sobą 69 proc. uczniów szkół ponadgimnazjalnych (zdj. ilustracyjne) / Frank May DPA /PAP

Z sondażu wynika, że kontakty seksualne ma za sobą 69 proc. uczniów szkół ponadgimnazjalnych - w 2014 r. było to niewiele ponad 50 proc. Co piąty z najmłodszej grupy wiekowej zadeklarował, że pierwszy intymny kontakt nawiązał, mając 15-16 lat.

Inny wniosek: młodzi życie seksualne zaczynają coraz wcześniej. I tak w grupie najmłodszych badanych najwcześniejszy wiek pierwszego kontaktu to 13 lat i sześć miesięcy (o dwa miesiące wcześniej w porównaniu z badaniem z 2014 r.). Ankietowani ze średniej grupy pierwsze takie doświadczenia mieli najwcześniej w wieku 14 lat i sześciu miesięcy (o trzy miesiące wcześniej). Z kolei pytani z najstarszej grupy wskazywali na 16 lat siedem miesięcy (o dwa miesiące wcześniej).

Pierwsze kontakty seksualne wciąż mają miejsce głównie w czasie weekendów lub wakacji (te są dla 59 proc. uczniów i ok. 30 proc. studentów okresem pierwszej inicjacji seksualnej).

Więcej w "Rzeczpospolitej".

(mpw)