Około 560 tys. uczniów trzecich klas gimnazjum przystąpiło dziś do egzaminu. To pierwszy ważny sprawdzian w ich życiu. Egzamin składał się z 2 części. Dziś sprawdzano wiedzę humanistyczną; jutro – matematyczno-przyrodniczą.

Egzamin gimnazjalny jest powszechny i obowiązkowy - przystąpienie do niego jest jednym z warunków uzyskania promocji do następnej klasy. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogą przystąpić do sprawdzianu dziś, mogą zrobić to w terminie dodatkowym w czerwcu.

Posłuchaj relacji reportera RMF Macieja Sasa:

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Dodajmy, że wszyscy uczniowie rozwiązują takie same zadania.