​W piątą rocznicę katastrofy smoleńskiej w całym kraju oddano hołd jej ofiarom. Odbyły się marsze pamięci i msze św. w ich intencji, w miejscach upamiętniających ofiary oraz na ich grobach składano kwiaty i zapalano znicze.

Centralne obchody rocznicy katastrofy odbyły się w Warszawie przy kwaterze na Wojskowych Powązkach, w której spoczęło 28 ofiar katastrofy. Rocznicę uczczono też w całym kraju.

Na lotnisku Kętrzyn-Wilamowo (warmińsko-mazurskie) przed obeliskiem poświęconym ofiarom zapalono znicze, złożono kwiaty i oddano salwę honorową. W Olsztynie na Rondzie Ofiar Katastrofy Smoleńskiej zapalono 96 zniczy upamiętniających ofiary.

W Sopocie złożono kwiaty przed tablicą na budynku, w którym Lech Kaczyński pracował jako nauczyciel akademicki. Wieczorem w kościele pw. NMP Gwiazdy Morza zaplanowano mszę św. Później jej uczestnicy przejdą do Parku im. Marii i Lecha Kaczyńskich, by złożyć kwiaty i zapalić znicze.

Wiązanki kwiatów złożono też przed płytą upamiętniającą adm. Andrzeja Karwetę na budynku b. Dowództwa Marynarki Wojennej w Gdyni i przed jego pomnikiem na Cmentarzu Marynarki na Oksywiu.

Znicze zapłonęły przy tablicach upamiętniających Annę Walentynowicz, Arkadiusza Rybickiego i Macieja Płażyńskiego w Gdańsku. Odbyła się też, z udziałem premier Ewy Kopacz, uroczystość nadania imienia Rybickiego szkole podstawowej. Wieczorem zaplanowano mszę w Bazylice św. Brygidy i odsłonięcie Epitafium smoleńskiego.

W Szczecinie rocznicę uczczono złożeniem kwiatów na rondzie Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. O godz. 8.41 rozległy się syreny alarmowe. Po południu w bazylice archikatedralnej zaplanowano mszę, po niej odbędzie się marsz pamięci.

Ofiary katastrofy upamiętniono także w miejscach ich spoczynku. W Gorzowie Wielkopolskim (lubuskie) złożono kwiaty na grobach Anny Marii Borowskiej i jej wnuka Bartosza Borowskiego z tamtejszej Rodziny Katyńskiej. W Zielonej Górze, na nekropolii przy monumencie poświęconym ofiarom, wartę wystawili harcerze. W godzinie katastrofy zawyły syreny.

W Lublinie uczczono pamięć b. marszałka województwa Edwarda Wojtasa. Mszę za jego duszę odprawiono w parafialnym kościele zmarłego. Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze na grobie. Rodzina i samorządowcy zebrali się też w Jaśle (podkarpackie) w miejscu pochówku senatora Stanisława Zająca. Wartę pełnili żołnierze 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.

Hołd ofiarom katastrofy oddano też na Śląsku. Kwiaty złożono na grobach rzecznika praw obywatelskich Janusza Kochanowskiego, posła Grzegorza Dolniaka i wicemarszałek Senatu Krystyny Bochenek. Tę ostatnią uczczono też na Uniwersytecie Śląskim, gdzie znajduje się poświęcona jej tablica.

W Białymstoku uroczystości odbyły się przed pomnikiem upamiętniającym ofiary przy kościele Św. Rocha. Kwiaty złożono przed tablicą poświęconą ostatniemu prezydentowi na uchodźstwie Ryszardowi Kaczorowskiemu, a także na grobach wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Putry i stewardessy Justyny Moniuszko oraz zwierzchnika prawosławnego ordynariatu WP abp Mirona Chodakowskiego (w Supraślu). Duchownego wspominano też w Narwi, gdzie na gimnazjum, którego jest patronem, znajduje się pamiątkowa tablica.

We Wrocławiu na cmentarzu przy ul. Smętnej odsłonięto krzyż upamiętniający ofiary zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. Złożono też kwiaty przed tablicami poświęconymi ofiarom katastrofy: Aleksandrze Natalli-Świat, Janinie Natusiewicz-Mirer, Władysławowi Stasiakowi i Jerzemu Szmajdzińskiemu.

Wieczorem w Płocku (Mazowieckie) odbędzie się spotkanie przed tablicą na budynku dawnego biura poselskiego Jolanty Szymanek-Deresz. W sobotę w kościele św. Dominika odprawiona zostanie msza. Potem ulicami przejdzie Marsz Pamięci do kościoła św. Stanisława Kostki. Tam przed tablicą upamiętniającą Lecha i Marię Kaczyńskich oraz pozostałe ofiary złożone zostaną kwiaty.

Wiązanki złożono też na grobie Gabrieli Zych w Kaliszu. W Sanktuarium Maryjnym w Licheniu odprawiono mszę św. i poświęcono znicze, które zapłonęły przy 96 dębach symbolizujących zmarłych. O 8.41 zabrzmiał dzwon Maryja Bogurodzica. Po południu w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela odprawiona zostanie msza. Potem zebrani przejdą przed Pomnik Katyński, gdzie odbędzie się między innymi apel pamięci.

W Kielcach wieńce złożono przed tablicami upamiętniającymi Lecha Kaczyńskiego i Przemysława Gosiewskiego przy Bazylice Katedralnej. Kwiaty przed katedrą złożył też marszałek województwa Adam Jarubas. Złożono także kwiaty i zapalono znicze przed obeliskiem upamiętniającym ofiary katastrofy. Po południu w Klasztorze Ojców Kapucynów zaplanowano spotkanie "Pro Memoria", mszę i apel smoleński.

W Toruniu na Rynku Staromiejskim zorganizowano wystawę "Lech Kaczyński - w służbie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej". Wieczorem w Bydgoszczy zaś zaplanowano mszę i spotkanie modlitewne na Starym Rynku, podczas którego zostanie ułożony krzyż z kwiatów i zniczy.

(md)