Sąd Najwyższy Kanady orzekł, że otyli ludzie mają prawo do dwóch miejsc w samolotach w cenie jednego na lotach krajowych. Sąd odmówił rozpatrzenia apelacji kilku linii lotniczych w sprawie decyzji kanadyjskiej agencji transportowej. Uznała ona, że ludziom określonym jako "funkcjonalnie niesprawni z powodu otyłości" przysługują w samolocie dwa miejsca.

W maju linie przegrały sprawę apelacyjną w sądzie federalnym i zdecydowały się na odwołanie przed sądem ostatniej instancji. Decyzja o nierozpatrywaniu sprawy przez Sąd Najwyższy oznacza, że obowiązują dotychczasowe ustalenia.