Kierowcy mogą już jeździć 14-km odcinkiem drogi ekspresowej S11, nazywanej zachodnią obwodnicą Poznania wraz z węzłem autostradowym Poznań Zachód. GDDKiA podała, że wkrótce zostanie otwarta także obwodnica wschodnia.

Zbudowany odcinek stanowi południową część zachodniej obwodnicy Poznania od węzła Poznań Tarnowo Podgórne do węzła Poznań Zachód, trasa ta była otwierana etapami. W 2011 roku otwarto ośmiokilometrowy odcinek S11, który kończy się węzłem Tarnowo Podgórne, łączącym S11 z trasą 92 z Poznania w kierunku Pniew i Świecka.

Docelowo trasa kończyć się będzie węzłem Poznań Północ, który połączy budowaną drogę z drogą nr 11 prowadzącą z Poznania w stronę Piły.

Oficjalne przekazanie do ruchu odcinka zachodniej obwodnicy Poznania od węzła Poznań Dąbrówka do węzła Poznań Zachód o długości 6 km nastąpi dziś w południe.

Lepszy dojazd na lotnisko i na stadion

Dzięki uruchomieniu węzła Poznań Zachód, stanowiącego połączenie S11 z autostradą A2, kierowcy jadący autostradą zyskują lepsze połączenie z lotniskiem Ławica oraz stadionem miejskim.

Drogę ekspresową S11 odc. Złotkowo - Autostrada A2 (Poznań Zachód) etap I od węzła Poznań Tarnowo Podgórne do węzła Poznań Zachód (A2) rozpoczęto budować w lipcu 2009 roku. Przedsięwzięcie polegało na budowie nowych asfaltowych nawierzchni drogowych oraz przebudowie nawierzchni dróg istniejących: drogi wojewódzkiej 307 oraz lokalnych dróg powiatowych i gminnych. Wybudowano 4 węzły drogowe: Poznań Tarnowo Podgórne, Poznań Ławica, Poznań Dąbrówka i Poznań Zachód.

Budowę węzła Poznań Zachód rozpoczęto w marcu 2011 roku i został on wybudowany w docelowym zakresie, który zakłada w przyszłości podłączenie drogi ekspresowej S5 w kierunku Wrocławia bez potrzeby przeprowadzenia dodatkowej rozbudowy.

Wkrótce wschodnia obwodnica

Jak poinformowała GDDKiA, na wschodniej obwodnicy stolicy Wielkopolski - 35-km fragmencie drogi ekspresowej S5 z Gniezna do Poznania (A2) - trwa poprzedzająca wydanie pozwolenia na użytkowanie, kontrola Wielkopolskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (WINB).

Oddanie do ruchu nastąpi wkrótce po wydaniu decyzji przez WINB, oraz weryfikacji oznakowania pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego - zapowiedziała rzecznik GDDKiA.

GDDKiA zaznaczyła, że obie inwestycje zostaną oddane do ruchu na miesiąc przed terminami kontraktowymi.