"Uruchamiamy adres mailowy do zgłaszania prób oszustw związanych z bonem turystycznym" - informuje Ministerstwo Rozwoju. Zgłoszenia dotyczące m.in. sprzedaży bonów Polska Organizacja Turystyczna skieruje do organów ścigania.

Resort napisał w komunikacie, że zgłoszenia należy kierować pod adres mailowy: nieprawidlowosci@bonturystyczny.gov.pl.

"Celem wprowadzenia Ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, było wsparcie polskich rodzin, a przede wszystkim 6,5 mln dzieci, które realizując bony pośrednio wspierają turystykę krajową. Zależy nam na tym, żeby młodzi Polacy zwiedzali ojczyznę i wyrobili sobie nawyk podróżowania po kraju" - mówi cytowany w informacji sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Andrzej Gut-Mostowy. Wskazał, że w internecie pojawiły się oferty oszustów, którzy próbują sprzedać bon. "Pamiętajmy jednak, że bon turystyczny nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Skorzystać z niego mogą tylko osoby uprawnione" - zaznacza MR.

Resort przestrzega przed kupowaniem bonu

Zgodnie z Ustawą o Polskim Bonie Turystycznym, świadczenie musi być spożytkowane na dziecko, na które zostało przyznane, a zapłata bonem na rzecz innego dziecka jest niezgodna z prawem. "Z nienależytym wykonaniem mamy do czynienia na przykład wtedy, gdy usługa nie jest realizowana na rzecz dziecka, na które zostało przyznane świadczenie. Płatności bonem musi dokonać jednak osoba uprawniona" - ostrzega resort.

Jednocześnie przestrzegam wszystkich przed kupowaniem Polskiego Bonu Turystycznego. Pamiętajmy, że zarówno sprzedawanie bonu, jak i używanie kupionego bonu jest niezgodne z prawem. Kupujący mogą stać się ofiarami oszustwa. Nie można mieć pewności, czy środki na danym bonie nie zostały wcześniej wydane - mówi cytowany w komunikacie prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk.

MR przestrzega również przed kupowaniem świadczenia przez internet. "Należy pamiętać, że sam 16-cyfrowy kod nie wystarczy, żeby nim zapłacić za usługę turystyczną. Trzeba jeszcze dysponować drugim kodem, który przychodzi na telefon beneficjenta dopiero w momencie regulowania należności. Próba obejścia tego procesu może być traktowana jako próba oszustwa" - czytamy.

Resort wskazał także, że na specjalnie dedykowany adres można zgłaszać przypadki płatności bonem nie za usługę hotelarską bądź imprezę turystyczną. "Jeśli bon zostanie wydany na innego rodzaju usługi niż te przewidziane ustawowo, to wtedy POT wszczyna postępowanie i dochodzi należności" - czytamy.