Małopolska i Śląsk - to województwa najbardziej zanieczyszczone pyłem zawieszonym i benzopirenem. Powietrze, którym oddychają mieszkańcy Polski, od lat jest najgorszym w Unii Europejskiej. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, niewiele zrobiono w walce ze smogiem.

Najgorzej oddycha się w Krakowie. Tutaj normy stężenia benzopirenem są przekroczone przez 150 dni w roku. Na kolejnych miejscach znalazły się Nowy Sącz, Gliwice, Zabrze, Sosnowiec i Katowice. Zanieczyszczonym powietrzem oddychają także mieszkańcy województwa mazowieckiego, opolskiego i pomorskiego. 

Według Najwyższej Izby Kontroli tylko w Krakowie rozpoczęto walkę ze smogiem. W pozostałych miastach i regionach dopiero wprowadzane są projekty, ekologiczne rozwiązania. NIK alarmuje także, że z powodu najgorszego w Europie powietrza grożą nam kary wysokości nawet 4 miliardów złotych. 

To, co jednak najbardziej przeraża to liczba zgonów. W Polsce przez fatalne powietrze umiera rocznie 45 tysięcy osób. Wysokie stężenie pyłu zawieszonego powoduje i pogłębia choroby płuc i układu krążenia. Z kolei benzo(a)piren jest związkiem silnie rakotwórczym.