Cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce nielegalnie, od 1 stycznia będą mogli skorzystać z abolicji. Żeby zalegalizować swój pobyt powinni wystąpić z wnioskiem do wojewody. Na złożenie dokumentów mają czas do 2 lipca 2012.

Według szacunkowych danych w Polsce przebywa od 50 tys. do 500 tys. nielegalnych imigrantów. Legalnie przebywa w naszym kraju ponad 100 tys. osób m.in. z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Armenii i Wietnamu.

Aby uzyskać abolicję cudzoziemcy nie muszą mieć miejsca zamieszkania ani pracy. Po 1 stycznia powinni złożyć w Urzędzie Wojewódzkim wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas określony, 5 fotografii, kopię ważnego paszportu i oryginał do wglądu oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 340 zł. Będą też musieli poddać się procedurze pobrania odcisków palców. W Małopolsce będą je pobierać funkcjonariusze Straży Granicznej w placówkach w Krakowie - Balicach, Tarnowie i Nowym Sączu.

Zezwolenie na zamieszkanie w Polsce będzie wydawane na dwa lata. W tym czasie cudzoziemiec będzie mógł pracować w naszym kraju bez zezwolenia, ale na podstawie umowy o pracę (nie na postawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło).

Urząd ds. Cudzoziemców uruchomił infolinię 22 601 75 25, gdzie można uzyskać wszystkie niezbędne informacje w językach polskim, angielskim, rosyjskim i wietnamskim. Infolinia została uruchomiona także w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim 12 422 09 13, 12 39 21 802.

Pod koniec listopada ma ruszyć strona internetowa www.abolicja.gov.pl, na której dostępne będą potrzebne dokumenty i wnioski.