Od 1 maja obywatele Unii Europejskiej mogą bez zezwolenia kupować domy w Polsce. Nieruchomości rolne i leśnie pozostaną natomiast wciąż objęte ograniczeniami, które potrwają do 1 maja 2017 roku.

Obostrzenia wynikają z art. 8 ust. 2 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Od 1 maja 2004 roku stanowi on, że obywatele Unii Europejskiej nie mogą bez zezwolenia kupować w Polsce nieruchomości rolnych oraz leśnych przez 12 lat od dnia akcesji, zaś domów przez pięć lat od przystąpienia Polski do Wspólnoty. Od 1 maja 2004 roku mogli oni natomiast kupować bez przeszkód mieszkania.

Oznacza to, że od 1 maja obywatele Unii będą mogli kupić w Polsce także domy bez żadnego zezwolenia, niezależnie od tego czy mieszkali kiedyś w Polsce, czy nie. Aby bez zezwolenia kupić ziemię, muszą poczekać kolejne siedem lat - wyjaśnia mec. Janusz Siekański. Dotyczy to zarówno zwykłych domów mieszkalnych, jak i domów rekreacyjnych - dodaje. Czy zmiana przepisów oznacza powrót hossy na rynku nieruchomości? Reporter RMF FM Maciej Grzyb rozmawiał w tej sprawie z pośrednikami. Posłuchaj:

Jeśli chodzi o prawo do kupowania ziemi bez zezwolenia, to istnieją również pewne przypadki, w których cudzoziemcy już teraz mają do tego prawo.

Gdy nieruchomość rolna lub leśna jest położona na terenie województw zachodnich, np. w dolnośląskim, zachodniopomorskim lub lubuskim, cudzoziemiec może kupić ją bez zezwolenia, jeżeli przez co najmniej siedem lat dzierżawił tam gospodarstwo rolne i przez ten czas legalnie mieszkał na terenie Polski. Dotyczy to również województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie o nabycie nieruchomości od lat stara się wielu obywateli niemieckich - tłumaczy Siekański.

W przypadku województw Polski wschodniej i centralnej oraz województwa śląskiego, aby cudzoziemiec mógł bez zezwolenia kupić w Polsce ziemię rolną lub leśną, musi dzierżawić ją oraz legalnie mieszkać w Polsce przez trzy lata.