Ponad 60 proc. nieruchomości Skarbu Państwa i blisko jedna trzecia gminnych ma nieuregulowany stan prawny - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli w raporcie, do którego dotarła "Rzeczpospolita".

NIK wykryła nieaktualne dane w ogromnej części ksiąg wieczystych nieruchomości Skarbu Państwa i gmin oraz w prowadzonych przez nie ewidencjach gruntów. Okazało się, ze urzędnicy nie wiedzą dokładnie, co jest w posiadaniu gmin i państwa. Chaos uderza po kieszeni państwo i samorządy. Nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym trudno dzierżawić lub sprzedać. Przepadają też potencjalne dochody z podatku od nieruchomości.

Przepisy, które mają doprowadzić do usunięcia zaniedbań, weszły w życie ponad rok temu. Ustawa nakazuje starostom, by do 19 maja 2009 r. sporządzili wykazy nieruchomości Skarbu Państwa i gminnych. Potem MSWiA ma przygotować ich pełny rejestr. NIK ustaliła, że porządkowanie stanu prawnego idzie jednak opornie i nie zakończy się w terminie - pisze gazeta.