W kancelarii premiera zebrał się Komitet Polityczny PiS. Według zapowiedzi premiera i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, władze partii omówią sytuację w koalicji rządowej po zapowiedzi powstania nowej partii LiS - Liga i Samoobrona.

Podczas popołudniowej konferencji prasowej w Warszawie premier mówił, że sama gotowość LPR i Samoobrony do współrządzenia oraz zgłoszenie przez Samoobronę kandydata na ministra rolnictwa (został nim Krzysztof Sikora) nie wystarczą do "podtrzymania koalicji".

Szef rządu podkreślił, że choć "w tej chwili nie ma decyzji" o przeprowadzeniu przedterminowych wyborów parlamentarnych, to jest ona prawdopodobna, bo - jak argumentował - zachowanie LPR i Samoobrony nie zachęca nas do podtrzymywania tego obecnego modelu.

Premier nie wykluczył, że jeśli PiS zdecyduje się na wcześniejsze wybory, to mogłyby się one odbyć w połowie listopada.

Do kompetencji Komitetu Politycznego PiS należy między innymi podejmowanie w okresach między posiedzeniami Zarządu Głównego decyzji dotyczących bieżącej działalności ugrupowania, sprawowanie nadzoru nad bieżącą działalnością Klubu Parlamentarnego PiS oraz koordynacja działań związanych z realizacją uchwał Rady Politycznej i Zarządu Głównego, dokonywanie wykładni statutu partii na wniosek prezesa PiS lub Zarządu Okręgowego.

W skład Komitetu Politycznego wchodzą między innymi Jarosław Kaczyński, Joachim Brudziński, Marek Kuchciński, Ludwik Dorn, Adam Lipiński, Krzysztof Putra, Przemysław Gosiewski, Zbigniew Wasserman i Zbigniew Ziobro.