Kurs języka niemieckiego dla młodych mieszkańców osiedli byłych PGR-ów zorganizowały Agencja Rolna Skarbu Państwa oraz Urząd Marszałkowski. Szkolenie będą się odbywać w województwie warmińsko-mazurskim.

Obecnie w trzech powiatach: szczecińskim, mrągowskim i ostródzkim trwają poszukiwania odpowiednich kandydatów. Idealny uczestnik półrocznego kursu języka niemieckiego powinien wywodzić się z byłego PGR-u, być między 18 a 30 rokiem życia, mieć co najmniej zawodowe wykształcenie i - co bardzo istotne - status bezrobotnego.

To pierwsza taka akcja, ale - jak podkreślają jej organizatorzy - być może nie ostatnia. Wszystko zależy od efektów końcowych, czyli od tego, jak adeptom szkolenia uda się opanować język i czy pomoże im to w znalezieniu zajęcia.

10:30