Profesor Hołda był wiceprezesem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalistą do spraw praw człowieka. Zmarł w środę wieczorem w wieku 59 lat.

Prof. Hołda był absolwentem Wydziału Prawa UMCS w Lublinie, kierownikiem Zakładu Prawa i Polityki Penitencjarnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkiem Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności.

Działał na rzecz dostosowania polskiego systemu prawnego i penitencjarnego do standardów europejskich. W latach 1989-1997 pracował w Komisji ds. Reformy Prawa Karnego, a w latach 1999-2000 w Zespole ds. Nowelizacji Kodyfikacji Karnej przy Ministrze Sprawiedliwości.

Prof. Hołda był laureatem nagrody ProBono. Tytuł ten nadaje od pięciu lat Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych osobom, które bezinteresownie świadczą pomoc potrzebującym. Jako adwokat prowadził tzw. sprawy precedensowe, w których wyrok może spowodować nową, bardziej przyjazną interpretację prawa.

W 1980 i 1981 r. doradzał Solidarności; w stanie wojennym był internowany.