Premier podejmując decyzję o odwołaniu szefa CBA, zwrócił się o opinie do przewidzianych ustawą organów, w tym do prezydenta, mimo że to wyłącznie szef rządu ma kompetencje powoływania i odwoływania szefa CBA. Tak prokuratura Warszawa Śródmieście uzasadnia odmowę wszczęcia śledztwa ws. możliwego niedopełnienia obowiązków przez Donalda Tuska przy odwołaniu Mariusza Kamińskiego. Zawiadomienie w tej sprawie złożył europoseł PiS-u. Decyzja prokuratury jest prawomocna.

Donald Tusk odwołał Kamińskiego z pełnionej funkcji 13 października. Zarzucił mu m.in., że w kontekście tzw. afery hazardowej - wykorzystał Biuro do celów politycznych oraz posługiwał się insynuacją i kłamstwem. Równocześnie nowy szef CBA zawiesił go - jako funkcjonariusza Biura - w pełnionych obowiązkach. Ta decyzja miał związek - jak informowało Biuro - z zarzutami, jakie Kamińskiemu postawiła rzeszowska prokuratura.