Główny Inspektor Sanitarny wydał komunikat informujący o tym, jak dbać o swoje bezpieczeństwo na terenach, gdzie doszło do podtopień. Spożywanie zatrutej żywności może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a nawet śmierci.

Wśród najważniejszych rad GIS są te związane z jedzeniem. Nie wolno jeść produktów, które zostały zalane i nie były zapakowane hermetycznie. Dotyczy to także żywności, na której nie widać oznak zepsucia. Ta sama zasada dotyczy produktów spożywczych, które nie mają etykiet. Można się bowiem pomylić i błędnie uznać za żywność coś, co nią nie jest - np. trujące oleje mineralne etc.

Owoce i warzywa, przez które przelała się fala powodziowa, także są niezdatne do spożycia. Nawet ich opłukanie pod bieżącą wodą nie zmywa szkodliwych i trujących substancji.

Przy spożywaniu pokarmów na terenach podtopionych trzeba być wyjątkowo czujnym. Jednak nasza szczególna uwaga powinna być kierowana na podawanie żywności dzieciom i osobom starszym.

W każdym przypadku wystąpienia biegunki, wymiotów, podwyższonej temperatury, bólów brzucha i tym podobnych objawów zatrucia pokarmowego – należy niezwłocznie udać się do lekarza. Im szybsza pomoc lekarska, tym szybszy powrót do zdrowia, czasem jest to warunek uratowania życia.