Pracownicy cywilni wojska dostaną podwyżki – poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Ma to być średnio ponad 300 złotych. Pieniądze będą przyznane z wyrównaniem od początku roku. MON przedstawi szczegółowe propozycje związkowcom na spotkaniu 23 stycznia.

Pracownicy cywilni wojska dostaną podwyżki – poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Ma to być średnio ponad 300 złotych. Pieniądze będą przyznane z wyrównaniem od początku roku. MON przedstawi szczegółowe propozycje związkowcom na spotkaniu 23 stycznia.
Pracownicy cywilni wojska dostaną podwyżki /Monika Kamińska /RMF24

Resort obrony zapowiada, że pracownicy cywilni wojska otrzymają podwyżki w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia ustawy budżetowej. Ponieważ ustawa ta jest jeszcze procedowana, podwyżki dla cywilów zatrudnianych przez wojsko zostaną wypłacone z wyrównaniem od początku roku. Resort podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi, że planuje podwyższyć wynagrodzenia dla pracowników cywilnych - mają one wzrosnąć w 2019 r. średnio o "ponad 300 zł".

Ministerstwo zapewnia, że "prowadzi na bieżąco analizy stanu zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników wojska". Według tych wyliczeń obecnie średni poziom wynagrodzenia pracowników wojska wynosi 3.974,16 zł. Dzisiaj główną intencją kierownictwa MON jest wyrównywanie dysproporcji płacowych na takich samych stanowiskach pracy. Resort corocznie przekazuje pracodawcom pulę dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na wyrównywanie dysproporcji - poinformował MON.

Na spotkanie w Warszawie 23 stycznia zostali zaproszeni przedstawiciele siedmiu organizacji związkowych działających w MON, które są stroną Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Zaproszenie do przedstawicielstw związkowców wysłał Wojciech Drobny, pełnomocnik ministra obrony ds. współpracy ze związkami zawodowymi.

Szef resortu obrony Mariusz Błaszczak pod koniec ubiegłego roku przedstawił podsumowanie działalności kierownictwa MON i Sił Zbrojnych RP w trakcie trzech lat rządów PiS. Powiedział, że od 2011 r. podwyżki wynagrodzeń pracowników cywilnych były zamrożone. Dopiero w latach 2016 i 2017 podniesiono limity finansowe, co pozwoliło na podwyżkę średnio o 250 zł w 2016 r. i ponad 200 zł w 2017 r. - powiedział.

Opracowanie: