Polska i inne kraje kandydujące do Unii Europejskiej powinny walczyć z przejawami dyskryminacji ze względu na orientację seksualną - uważa lobby, reprezentujące homoseksualistów z 30 państw Europy. Jego przedstawiciele zarzucili państwom aspirującym do Wspólnoty tolerowanie atmosfery ucisku wobec mniejszości seksualnych.

Podobnie jak wszystkie inne grupy nacisku, lobby reprezentujące homoseksualistów, postanowiło wykorzystać negocjacje z Unią Europejską do załatwienia własnych interesów. Organizatorzy specjalnej konferencji prasowej powiedzieli dziennikarzom, że polskie prawo nie dyskryminuje mniejszości seksualnych ale w praktyce nasze społeczeństwo należy do najmniej tolerancyjnych. „Polska jest pod tym względem najgorszym z krajów kandydujących” – uważa Nigel Warner z Międzynarodowej Organizacji Lesbijek i Gejów. W praktyce gorzej od nas jest tylko w Rumunii, Bułgarii, i na Słowacji. To nietypowe lobby próbuje wymusić na Unii aby w negocjacjach zajęła surowe stanowisko w kwestii tolerancji. Dziś w parlamencie europejskim odbędzie się publiczne przesłuchanie w sprawie sytuacji gejów i lesbijek w państwach kandydackich, w tym w Polsce.

08:50