Resort rolnictwa zamierza ułatwić nabywanie nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - zapowiada „Gazeta Prawna”. Ziemie te łatwiej nabędą rolnicy indywidualni oraz osoby z wykształceniem rolniczym. Obrót ziemią rolną usprawni też ograniczenie prawa pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych.

Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, który teraz znajduje się w konsultacjach społecznych. Celem nowelizacji ustawy jest jak najszybsze doprowadzenie do sprzedaży rolnikom ziemi pozostającej w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych w celu powiększenia gospodarstw rodzinnych, a w części - w ramach prawa pierwokupu - obecnym dzierżawcom - mówi minister Marek Sawicki.

Szef resortu rolnictwa podkreśla, ze ziemia powinna należeć do tych, którzy ją uprawiają i po zakończeniu procesu sprzedaży obecna działalność ANR będzie bezzasadna. Jak podaje „Gazeta Prawna”, Zasoby Własności Rolnej Skarbu Państwa wynoszą 2,4 mln ha, w tym 1,81 mln ha jest dzierżawione.