Unia Europejska zmniejsza limity łowienia dla polskich rybaków. W ciągu najbliższych czterech lat będą oni mogli złowić o osiem tysięcy ton dorszy mniej. W tym roku limit został zmniejszony o osiemset ton. To efekty umowy zawartej w Brukseli przez ministrów do spraw rybołówstwa. Powodem jest przekroczenie limitów w zeszłym roku.

Podczas spotkania ministrowie ze Szwecji i Danii żądali gwarancji, że nie powtórzy się sytuacja z 2007 roku, kiedy to polscy rybacy znacznie przekroczyli kwoty połowowe, a następnie część z nich złamała zakaz połowów wydany przez Komisję Europejską.

Wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke przedstawił w Luksemburgu podjęte przez Polskę środki; ostatecznie wszyscy ministrowie zgodzili się na spłatę tzw. przełowienia w wysokości uzgodnionej między Polską a KE.