Prezydent przyznał medale za długoletnie pożycie małżeństwu z gminy Jordanów w Małopolsce. W listopadzie miały być wręczone, jednak tak się nie stanie, bo kilka tygodni temu mąż zabił żonę. Wójt gminy nie wie, co ma teraz zrobić z medalem.

Według Kancelarii Prezydenta RP w takiej sytuacji medal nie może zostać wręczony, a podejrzany powinien zostać go pozbawiony. Jeśli tak się stanie, to byłby pierwszy przypadek w historii Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Wójt Stanisław Pudo powiedział, że medale zostały nadane, gdy kobieta jeszcze żyła. W niewielkich gminach, jak nasza, zwykle organizowana jest zbiorcza uroczystość dla wielu małżeństw, najczęściej raz do roku. Naszą zaplanowaliśmy na 8 listopada. Medale dla tego małżeństwa są w urzędzie. Nie wręczymy ich. Zapytam rodziny, może je przyjmą - powiedział wójt. Jego zdaniem nadania orderu nie można cofnąć. Został nadany przed tragedią, nikt nie był wtedy karany - dodał.

Pili alkohol, pokłócili się...

Tragedia wydarzyła się kilka tygodni temu. 72-letni mężczyzna pił alkohol z 74-letnią żoną. Pokłócili się, a mąż ugodził żonę nożem w serce. Podczas przesłuchania przyznał się do winy, choć tłumaczył, że nie chciał zabić. Śledczy postawili mu zarzut morderstwa. Mężczyzna jest w areszcie.

Biuro prasowe Kancelarii Prezydenta poinformowało, że medal nie powinien zostać wręczony osobie aresztowanej. W przypadku, gdy podejrzany zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu, powinna zostać wszczęta procedura pozbawienia go odznaczenia. Może sie to zdarzyć wcześniej, gdy okoliczności sprawy są bezsporne, na przykład podejrzany przyzna się do popełnienia zbrodni.

Co dalej z medalem?

Decyzję o pozbawieniu orderów i odznaczeń podejmuje prezydent z własnej inicjatywy, na wniosek kapituły orderu, a w przypadku Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie także wojewody, jeśli nadanie nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd lub odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny wyróżnienia.

Kancelaria Prezydenta podała, że w sytuacji, do jakiej doszło w gminie Jordanów, to wojewoda powinien wystąpić z wnioskiem o pozbawienie odznaczenia, ale organem inicjującym powinien być wójt gminy. Postanowienie prezydenta w takiej sprawie wymaga kontrasygnaty premiera.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie został ustanowiony w 1960 roku. Nadawany jest osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.