Uczelnie wyższe z całego kraju ogłosiły listy rankingowe na studia. Tradycyjnie największym zainteresowaniem maturzystów cieszą się kierunki medyczne i artystyczne. Dużo osób złożyło też swoje podania na nowo powstałe studia, jak np. analiza i kreowanie trendów.

Uczelnie wyższe z całego kraju ogłosiły listy rankingowe na studia. Tradycyjnie największym zainteresowaniem maturzystów cieszą się kierunki medyczne i artystyczne. Dużo osób złożyło też swoje podania na nowo powstałe studia, jak np. analiza i kreowanie trendów.
Zdjęcie ilustracyjne. /Andrzej Grygiel /PAP

Studia humanistyczne i artystyczne

Rekordowa liczba 30 osób starała się o jedno miejsce na aktorstwo w łódzkiej Szkole Filmowej. Niemal takim samym zainteresowaniem cieszyła się filologia norweska na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Inne, równie pożądane kierunki studiów to: sztuka operatorska oraz reżyseria filmowa i telewizyjna w Łodzi, chemia i toksykologia na Uniwersytecie Wrocławskim czy kryminologia w Białymstoku. Niesłabnącym powodzeniem wciąż cieszy się psychologia. Z interesujących studiów uniwersytety proponują też: genetykę i biologię eksperymentalną, bezpieczeństwo narodowe czy architekturę wnętrz.

Kierunki medyczne

Prawie 36 kandydatów starało się o jedno miejsce na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. O 10 osób mniej konkurowało ze sobą w czasie rekrutacji na studia lekarsko-dentystyczne na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Podobnie było na łódzkiej uczelni medycznej i Śląskim Uniwersytecie Medycznym. W czołówce obleganych kierunków jest również optometria w Poznaniu, bo tam przeszło 11 osób było chętnych na jedno miejsce. Nowe i unikatowe studia zaproponował w tym roku Uniwersytet Medyczny w Łodzi: koordynowana opieka senioralna. Studia przeznaczone są dla osób, które chcą zawodowo zajmować się organizacją opieki zdrowotnej dla osób starszych. Kierunek ma charakter interdyscyplinarny i łączy zagadnienia z obszaru nauk medycznych i społecznych.

Uczelnie techniczne i ekonomiczne

Ponad 12 osób na jedno miejsce - takim zainteresowaniem cieszą się anglojęzyczne studia informatyczne na Politechnice Łódzkiej. O jednego kandydata mniej jest na kierunku chemia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Oczywiście informatyka króluje na wszystkich możliwych wydziałach uczelni technicznych, ale także logistyka i budownictwo. Automatyka i robotyka, cyberbezpieczeństwo oraz systemy sterowania inteligentnymi budynkami - zaczynają zdobywać zainteresowanie przyszłych studentów, bo średnio jest 7 osób chętnych na jedno miejsce na uczelni.  

Nietypowe kierunki

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim bardzo dużym zainteresowaniem kandydatów cieszyły się tegoroczne nowości. To m.in. analiza i kreowanie trendów. Studenci tego kierunku łączą wiedzę i umiejętności z zakresu filozofii, ekonomii, informatologii i socjologii. W kształceniu nakłada się nacisk na umiejętności indywidualnego i zespołowego działania, sprawnej komunikacji, technik kreatywnego myślenia, działania projektowego, gromadzenia oraz nowoczesnego zarządzania informacjami, analizy ekonomicznej, zachowań rynkowych, marketingu, metod i technik badań społecznych, designu społecznego oraz teorii i technik innowacji. Drugimi popularnymi i jednocześnie nietypowymi studiami były takie kierunki jak: zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii na wydziale bioinżynierii zwierząt. Studenci tego kierunku poznają historyczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania obecności oraz roli zwierząt w życiu człowieka. Uzyskują wiedzę o regulacjach prawnych i organizacyjnych oraz zasadach etyki w zakresie utrzymywania i użytkowania zwierząt. Poznają mechanizmy podstawowych procesów zachodzących w organizmie zwierzęcia oraz zagadnienia związane z rozwojem człowieka i jego zaburzeniami.

(ag)