Małopolska wysłała odpowiedź do Komisji Europejskiej w związku z tak zwaną deklaracją anty-LGBT, uchwaloną przez sejmik województwa. Dziś mija termin, do którego komisja miała dostać wyjaśnienia w tej sprawie. Bruksela uzależniła od nich wypłatę unijnych środków.

Komisja Europejska dała radnym czas do 14 września na podjęcie decyzji ws. uchwały anty-LGBT. Organ może wstrzymać wypłatę bieżących środków unijnych, jak i ok. 2,5 mld euro, czyli ok. 11 mld zł, przewidywanych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Komisja Europejska stoi na stanowisku, że tzw. deklaracja anty-LGBT narusza prawa mniejszości seksualnych i domaga się unieważnienia tego dokumentu.

Powstanie stanowiska Pełnomocnika i Rady do spraw Równego Traktowania i Praw Rodziny przy Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim to odpowiedź zarządu regionu na wątpliwości Komisji Europejskiej. 

Powstanie takiej rady było zapowiadane już wcześniej. Na konferencji prasowej marszałek Witold Kozłowski potwierdził wysłanie pisma w tej sprawie i stwierdził, że powstanie rady powinno rozwiać wątpliwości Komisji Europejskiej.

Przecież jakby nie było problemu, to nikt nie zwracałby na to uwagi. Jeżeli my zostaliśmy postawieni przed taką sytuacją, że narzuca się nam różne rzeczy, za które my przecież nie odpowiadamy, to naszą reakcją na ten problem jest powołanie pełnomocnika i rady - powiedział Kozłowski.

Zarząd Województwa Małopolskiego jednocześnie nie zamierza zmieniać lub uchylać tzw. deklaracji anty-LGBT.

Rada ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny ma być ciałem doradczym dla samorządu województwa, a także niezależnym. Mają się w niej znaleźć przedstawiciele różnych instytucji, jak również opozycyjni radni z Sejmiku województwa. 

Uchwała anty-LGBT - o co chodzi?

Tzw. deklaracja anty-LGBT została podjęta przez sejmik województwa małopolskiego w kwietniu 2019 roku. Głosowało za nią 22 radnych.

W uchwale napisano, że "sejmik województwa małopolskiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT, której cele naruszają podstawowe prawa i wolności zagwarantowane w aktach prawa międzynarodowego, kwestionują wartości chronione w polskiej konstytucji, a także ingerują w porządek społeczny". 

Radni zadeklarowali w dokumencie "wsparcie dla rodziny opartej na tradycyjnych wartościach oraz obronę systemu oświaty przed propagandą LGBT zagrażającą prawidłowemu rozwojowi młodego pokolenia".