Obywatele Macedonii, wchodzącej dawniej w skład Jugosławii, głosują dziś w kwestii przyznania większych praw Albańczykom, mieszkającym w ich kraju.

Chodzi o zmianę przepisów, umożliwiającą mniejszości albańskiej uzyskanie większej kontroli nad szkolnictwem, opieką zdrowotną i lokalną przedsiębiorczością.

Albańczycy ciągle czegoś chcą, nawet jak to referendum się uda, natychmiast pojawią się nowe żądania - mówił mieszkaniec stolicy Macedonii, Skopje.

Dzisiejsze referendum to ostatni krok do wprowadzenia w życie porozumień pokojowych, które zakończyły kilkumiesięczny okres walk między wojskami macedońskimi a oddziałami Albańczyków, przed trzema laty.