Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. dopuścił do spożycia wodę z wodociągu publicznego w Lubiszynie pod warunkiem prowadzenia jej ciągłej dezynfekcji. Wodociąg ostatnio został skażony bakteriami coli.

Aby woda z kranu nadawała się do spożycia, należy ja przegotować - poinformowała Powiatowa Inspektor Sanitarna w Gorzowie Dorota Konaszczuk.

Kilkanaście dni temu w wodociągu w Lubiszynie wykryto bakterie z grupy coli. Sanepid uznał, że woda nie nadaje się do spożycia i zarządził dezynfekcję sieci, wydając jednocześnie decyzję o nieprzydatności wody do celów spożywczych ani do mycia.

Skażenie wody dotyczyło mieszkańców Lubiszyna i czterech pobliskich wsi: Tarnowa, Ściechowa, Ściechówka i Chłopin. W całej gminie jest siedem wodociągów. Bakterie wykryto tylko w jednym. Bakterie coli zostały wykryte w próbce wody z wodociągu w Lubiszynie, pobranej 3 grudnia w ramach rutynowego nadzoru, prowadzonego przez Sanepid.

Bakterie coli mogą powodować zaburzenia w pracy przewodu pokarmowego i inne dolegliwości jelitowo-żołądkowe. Najczęstsze objawy ich obecności w organizmie to biegunka, nudności i ból brzucha.