Handlowcy w Łodzi nadal będą mogli wydawać klientom torby foliowe do pakowania towarów. Łódzki wojewoda unieważnił uchwałę rady miejskiej, która nakazywała użycie toreb papierowych.

W uzasadnieniu napisano, że uchwała narusza swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, co jest sprzeczne z konstytucją. "Wolność działalności gospodarczej należy rozumieć w ten sposób, iż podejmowanie i wykonywanie tej działalności jest wolne dla każdego, na równych prawach" – głosi uzasadnienie. Wojewoda przypomniał jednocześnie, że ograniczenie tej wolności jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy, a nie uchwały.

Unieważniona uchwała Rady Miejskiej miała wejść w życie od 1 czerwca przyszłego roku. W myśl jej przepisów handlowcy mieli wydawać klientom ekologiczne torebki papierowe zamiast foliowych.

Karą za łamanie przepisów obciążany miałby być właściciel sklepu, a nie sprzedawca. Uchwała przewidywała grzywnę w wysokości od 20 do 5 tysięcy złotych.

Pomysłodawcą przepisu był wiceprzewodniczący łódzkiego samorządu Krzysztof Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości, który tłumaczył, że Łódź jest coraz bardziej zaśmiecana przez foliowe reklamówki.