"Trzeba zmienić zasady refundacji leków i przywrócić normalność w gabinetach lekarskich" - mówi prezes Porozumienia Zielonogórskiego. Jacek Krajewski przedstawił w Sejmie obywatelski projekt zmian w ustawie refundacyjnej.

Projekt zakłada, że przy wypisywaniu leków lekarze mieliby kierować się wskazaniami medycznymi a nie charakterystyką produktu leczniczego - czyli w skrócie wypisywać lek, bo wiadomo, że w danym schorzeniu pomaga a nie ograniczać się tylko do tego, do czego ten lek został zarejestrowany przez producenta, bo tylko wtedy ten lek jest refundowany. U tego samego pacjenta, który ma alergiczny nieżyt nosa - możemy wypisać ten lek. Jeżeli ma wysypkę na skórze - już nie. To znaczy, możemy wypisać - ale już kosztuje sto procent – mówi Krajewski.

Po drugie, jak mówi Jacek Krajewski, lekarze nie chcą określać na receptach poziomu refundacji. To powinni ich zdaniem robić farmaceuci w aptekach, a lekarz powinien jedynie wypisać kod choroby. My jesteśmy od stawiania rozpoznań a nie od płatności - podkreśla. Dziś - jak mówi Krajewski - lekarze często gubią się w poziomach odpłatności. Dlatego pacjenci często dostają recepty na sto procent. Z drugiej jednak strony projekt może oznaczać większe wydatki państwa na refundację.

(mpw)