​Osoby z rezerwy wojskowej, które nie mają żadnego doświadczenia z armią, muszą również liczyć się z udziałem w ćwiczeniach wojskowych. Jak jednak zaznacza ppłk Justyna Bialik z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, wezwania w 2023 roku w największej części będą dotyczyć przeszkolonych rezerwistów.

Zgodnie z projektem rozporządzenia na przyszły rok limit osób przewidzianych do przeszkolenia określono na poziomie "do 200 tysięcy". Jak mówi w rozmowie z reporterem RMF FM Krzysztofem Zasadą ppłk Justyna Bialik, armia w pierwszej kolejności upomni się o osoby, które mają nadane przydziały mobilizacyjne, a więc miały już praktyczną styczność z wojskiem.

Wojsko chce sięgnąć po specjalistów, których jej brakuje: lekarzy czy pielęgniarki, ale także o weterynarzy, informatyków czy kierowców.

Jak dodaje ppłk Bialik, wezwanie nie oznacza jeszcze automatycznego skierowania na ćwiczenia, bo jest to decyzja administracyjna, od której można się odwołać w ciągu 14 dni. Powodem do złożenia odwołania może być np. konieczność opieki nad rodzicem czy powołanie się na względy religijne. Wojsko chce również najpierw sprawdzić, na ile stan zdrowia osób znajdujących się w ewidencji sił zbrojnych nie uległ zmianom i czy mogą wziąć udział w ćwiczeniach.

Przeszkolenie może trwać do 90 dni. Za udział w ćwiczeniach przysługuje rekompensata wedle ustalonej stawki dziennej, która nie może być wyższa niż 2,5-krotność średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Na zakończenie ćwiczeń ich uczestnicy składają przysięgę wojskową. 

Co z osobami, które nie zgłoszą się na ćwiczenia pomimo wysłania przez wojsko wezwania? W takiej sytuacji policja doprowadza do jednostki wojskowej osobę wezwaną na przeszkolenie - uzupełnia ppłk Justyna Bialik.

Kogo wojsko chce powołać do służby w 2023 r.

Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia w 2023 r. przewiduje się powołanie do czynnej służby wojskowej w kilku kategoriach:

  •  17 128 osób do zawodowej służby wojskowej;
  •  do 200 tys. żołnierzy rezerwy z przeznaczeniem do odbycia ćwiczeń wojskowych;
  •  do 10 tys. żołnierzy rezerwy pełniących służbę, na podstawie powołania na czas nieokreślony, raz na kwartał jednorazowo przez co najmniej 2 dni w czasie wolnym od pracy;
  •  do 28 580 osób do odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej;
  •  do 38 tys. żołnierzy rezerwy oraz osób, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, z przeznaczeniem do służby w wojskach terytorialnych. 
Opracowanie: