Martwe ptaki będące pod ochroną znaleziono na polu. Chodzi o kruki, błotniaki i bielika - zwierzęta znaleziono na polu w Wielowsi. Znaleziono na polu w Wielowsi.

Wezwani do martwych ptaków pracownicy schroniska dla zwierząt w Krotoszynie, stwierdzili, że to sześć kruków, dwa błotniaki i bielik. Ptaki są pod ochroną gatunkową, a pod ścisłą - błotniaki i bielik. Ten ostatni jest dodatkowo wpisany na listę polskiej czerwonej księgi zwierząt.

Ptaki zostały najprawdopodobniej otrute, leżały w odległości kilkunastu metrów od siebie. W pobliżu znajdowało się rozrzucone mięso. Nie wiadomo, czy ptaki były bezpośrednim celem sprawcy otrucia, jednak jest to rażące przestępstwo przeciwko środowisku, podlegające karze więzienia - poinformowało na swoim profilu społecznościowym schronisko dla zwierząt.

Na miejsce zdarzenia wezwano policję, która wszczęła postępowanie w tej sprawie.

Ptaki i resztki mięsa zabezpieczono do czasu przewiezienia ich do Instytutu Patomorfologii i Weterynarii Sądowej we Wrocławiu - poinformowało schronisko w Krotoszynie.