Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała o odroczeniu opiniowania kandydatów do izb Sądu Najwyższego: cywilnej, karnej, pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Najwyższego. Sędziowie tłumaczyli, że Rada nie chce się wikłać w politykę.

Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała o odroczeniu opiniowania kandydatów do izb Sądu Najwyższego: cywilnej, karnej, pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Najwyższego. Sędziowie tłumaczyli, że Rada nie chce się wikłać w politykę.
Posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa / Jakub Kamiński /PAP

Z wnioskiem o odroczenie konkursów wystąpił sędzia Zbigniew Łupina tłumacząc, że rada powinna odroczyć konkursy, żeby nie wikłać się w bieżącą politykę. W tle tej dyskusji pojawiła się oczywiście sprawa "afery hejterskiej", w której kontekście padają również nazwiska członków KRS.

Sędziowie byli mocno podzieleni w sprawie odłożenia konkursu w czasie. Ostatecznie zdecydował o tym tylko jeden głos.

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf apelowała o wstrzymanie konkursów aż do czasu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wobec podejrzeń, że rada może nie być niezależna. Sędziowie przekonywali, że ich decyzja nie ma związku z tym apelem.

Następny termin zostanie wyznaczony przez przewodniczącego KRS. 

Opracowanie: