Samorząd adwokacki w Krakowie obchodzi w tym roku Jubileusz 155-lecia swojego istnienia. Chociaż początków samorządności adwokackiej na terenie Galicji można doszukać się kilka lat wcześniej, to w grudniu 1862 roku powołana została i wybrała swoje władze Krakowska Izba Adwokacka, która jest obecnie najstarszą, nieprzerwanie działającą izbą adwokacką w Polsce. Pierwszym Prezydentem Izby wybrany został adwokat Mikołaj Zyblikiewicz, późniejszy Prezydent Krakowa i Marszałek Galicji. Obecnie Krakowska Izba zrzesza ponad dwa tysiące adwokatów i aplikantów.

Uroczyste obchody Jubileuszu odbywać się będą w dniach 5-7 października. Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie zaplanowała międzynarodową Konferencję naukową poświęconą tajemnicy adwokackiej, mszę świętą, jubileuszową galę w Filharmonii Krakowskiej oraz uroczysty bal kończący obchody.

Jubileusz Krakowskiej Izby Adwokackiej to także czas szczególnego świętowania dla krakowskiego środowiska prawniczego, w którym adwokaci odgrywali i odgrywają wiodącą rolę. Na genius loci, który sprawił, iż samorząd adwokacki w Krakowie ma najdłuższą historię w Polsce i tak dynamicznie się w swojej historii rozwijał, z korzyścią dla całego środowiska adwokackiego w Polsce, zwraca uwagę Dziekan ORA w Krakowie adw. Paweł Gieras. Fenomenem miejsca jest fakt, iż krakowski samorząd adwokacki nawet w tak dramatycznych momentach historycznych jak dwie wojny światowe czy okres komunistycznej dyktatury nieprzerwanie działał i poprzez zrzeszonych w nim adwokatów służył pomocą wszystkim potrzebującym.  W czasie tej długiej tradycji samorządowej dochodziło również do przenikania krakowskiego intelektualnego środowiska prawniczego, ogniskującego się na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz samorządu adwokackiego, zrzeszającego uznanych i doświadczonych praktyków prawa. W efekcie tej harmonijnej współpracy obu środowisk wielu wybitnych profesorów prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego było i jest adwokatami - praktykami prawa. Teoria i praktyka prawa przenika się w Krakowie w sposób szczególny, z ogromnym pożytkiem dla myśli prawniczej w Polsce. To naprawdę powód do dumy - podkreśla adw. Paweł Gieras - Dziekan ORA w Krakowie.

W całej swojej historii samorząd adwokacki stał na straży praw i wolności obywatelskich. Było to zarówno w okresie zaborów, II wojny światowej, jak i w dziejach historii najnowszej. Warto tu wspomnieć szczególnie ten ostatni czas okresu komunistycznego, kiedy wielu wybitnych przedstawicieli środowiska adwokackiego w Krakowie stawało na sali rozpraw w obronie opozycjonistów i ludzi prześladowanych przez władze komunistyczne za działalność na rzecz niepodległego Państwa Polskiego. Dzisiaj mam tę niewątpliwą przyjemność i jednocześnie obowiązek wspominać z dumą i radością o moich starszych Koleżankach i Kolegach, którzy wykazali się odwagą i determinacją w obronie najsłabszych i poniżanych. Ich niezłomna postawa jest jak sól, która nadaje smak naszej długiej samorządowej historii. Mamy naprawdę od kogo się uczyć -  od Koleżanek i Kolegów intelektualnie i moralnie wyjątkowych - zawraca uwagę dziekan ORA w Krakowie.

Krakowskie środowisko adwokackie w czasie Jubileuszu podkreśla także rolę samorządu jako gwaranta i strażnika niezależności pracy adwokata w Polsce, szczególnie w aspekcie tajemnicy adwokackiej. Samorząd to wartość, którą należy pielęgnować i o nią się troszczyć. Bez niezależnego samorządu adwokackiego, bez rzeczywiście gwarantowanej tajemnicy adwokackiej chroniącej interesy Klienta, bez niezależnego dziennikarza, bez niezawisłego sędziego demokracja będzie fasadowa, prawa obywatelskie staną się pustym sloganem. Musimy o tym pamiętać w każdym czasie. Stąd Jubileusz będzie także okazją do podkreślania tych nienaruszalnych wartości - puentuje Dziekan ORA w Krakowie Paweł Gieras.

Adwokaci wśród prezydentów Krakowa

Na przestrzeni całej historii mieliśmy 6 prezydentów miasta - mówi w rozmowie z RMF FM mecenas Wojciech Bergier, rzecznik ORA. Jak dodaje, adwokaci - jego zdaniem - mają predyspozycje do takich funkcji. Jedna z naczelnych zasad adwokackich jest taka, żeby wysłuchać także i drugiej strony. Tak, że adwokaci-prezydenci to są osoby, które wsłuchują się dokładnie w to, co się dzieje. To muszą być dyplomaci i takie osoby, które z jednej strony umiejętnie poruszają się w sferze przepisów prawa, a jednocześnie w tej sferze społecznej, lokalnej.

Prezydent Jacek Majchrowski: Zawód adwokata zawsze był zawodem zaufania publicznego

Szczegółowy program obchodów Jubileuszu znajduje się na stronie internetowej ORA.