Nowoczesny aparat do Pozytonowej Tomografii Emisyjnej, tak zwany PET, jeszcze w tym roku zacznie działać w Krakowie. Dzięki badaniu urządzeniem można z prawie stuprocentową pewnością rozpoznać nowotwór. Takiego wyniku nie daje się osiągnąć przy pomocy żadnej innej techniki.

PET daje także możliwość kontroli efektów terapeutycznych. Liczymy, że na koniec roku urządzenie będzie już stało i od 2012r. będzie służyło wszystkim mieszkańcom Małopolski - powiedział marszałek małopolski Marek Sowa. Obecnie pacjenci muszą jeździć do Kielc, Warszawy, Lublina czy Gliwic, gdyż tam wykonywana jest diagnostyka. Chcieliśmy, aby to urządzenie było obecne również w Krakowie, aby w stolicy regionu mieszkańcy mogli z niego korzystać - dodał marszałek.

Władze Małopolski przekazały na urządzenie ponad osiem milionów złotych. Swoją pulę doda też prezydent Krakowa. Urządzenie będzie działać w Szpitalu Uniwersyteckim.