Naukowcy z Politechniki Łódzkiej pracują nad inteligentnymi opatrunkami na przewlekłe rany. Międzynarodowy projekt naukowy wart jest ponad 4 miliony złotych. Łódzka uczelnia jest jego liderem.

Prowadzone aktualnie badania nad "inteligentnym plastrem", są wyjątkowe i skomplikowane. Eksperci podeszli do tego tematu także w niesztampowy sposób.

Po raz pierwszy połączymy w nowatorskiej strategii, trzy indywidualnie ważne koncepcje stosowane w przygotowaniu materiałów opatrunkowych - wyjaśnia liderka projektu dr hab. inż. Joanna Pietrasik, profesor na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej.

Są to polimery inteligentne reagujące w pożądany sposób na bodźce zewnętrzne, aktywne nanowarstwy oraz peptydy uwalniane z nowego materiału kompozytowego, jako ostatnia opcja ochrony przeciwzakaźnej przeciwko opornym patogenom - dodała.

W efekcie zostanie wytworzony przeciwutleniający i elektroaktywny opatrunek na rany skóry, który wspomaga gojenie, a uwalniając peptydy przeciwdrobnoustrojowe zwalcza patogeny bakteryjne i grzybiczne. 

W kręgu szczególnego zainteresowania naukowców są rany przewlekłe.

Rany te powstają na skutek przedłużającej się fazy zapalnej podczas procesu gojenia, co w konsekwencji uniemożliwia regenerację skóry - mówi prof. Pietrasik - Z tego powodu dużą uwagę poświęca się opatrunkom, które są w stanie nie tylko chronić rany przed wpływem środowiska, ale także wspomagają regenerację skóry i przyspieszają proces ich gojenia. 

Badania naukowców Politechniki Łódzkiej mają przed sobą jasną przyszłość. Ich wyniki znajdą różnorodne zastosowania i projekt będzie mógł się rozwijać w wielu kierunkach. Nasze badania otworzą nowe kierunki dla materiałów opatrunkowych następnych generacji, dostosowanych do różnych rodzajów ran i do zwalczania zakażeń zagrażających życiu za pomocą specjalistycznych leków, a tym samym nowych koncepcji leczenia poprawiających gojenie się ran - zaznacza prof. Pietrasik. 

Na Politechnice Łódzkiej w pracach uczestniczą naukowcy z Instytutu Technologii Polimerów i Barwników oraz Międzynarodowego Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM) - Międzynarodowa Agenda Badawcza. 

Partnerami projektu "Antyutleniające, elektroaktywne i biobójcze samoprzylegające materiały opatrunkowe" obok naukowców z Politechniki Łódzkiej są: Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz, po stronie niemieckiej: Ulm University i Max Planck Institute for Polymer Research.

Polskie zespoły otrzymały na realizację zadań prawie 2,4 miliona złotych w konkursie OPUS +LAP, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki oraz Niemiecką Fundację ds. Badań Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG.