Kontrole w Sądzie Okręgowym w Poznaniu i w przedsiębiorstwie z Wronek (Wielkopolskie) prowadzą funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Bydgoszczy. Mają one związek z zamówieniami zlecanymi przez poznański sąd.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA poinformował, że kontrole rozpoczęły się 20 października.

Prowadzona przez funkcjonariuszy CBA kontrola w poznańskim sądzie obejmuje sprawdzenie decyzji przetargów publicznych na wybrane usługi, dostawy i roboty budowlane zlecane przez Sąd Okręgowy w Poznaniu.

Druga z prowadzonych kontroli dotyczy podejmowania i realizacji decyzji w przetargach publicznych przez przedsiębiorstwo z Wronek oraz realizacji i wykonawstwa umów zawartych z Sądem Okręgowym w Poznaniu.

Kontrole dotyczą zamówień udzielanych przez poznański sąd i umów zawieranych z sądem przez wronieckie przedsiębiorstwo w latach 2016-2020.

Oba postępowania powinny się zakończyć w styczniu przyszłego roku.