Kończy się trwający dwa miesiące strajk pracowników sądów i prokuratur przed Ministerstwem Sprawiedliwości. Dziś po 19:00 podpisano porozumienie - ustalił reporter RMF FM.

Z naszych informacji wynika, że przedstawiciele sztabu protestacyjnego podpisali porozumienie z ministrem sprawiedliwości - prokuratorem generalnym reprezentowanym przez Michała Wójcika. 

Porozumienie zakłada podwyższenie wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratur średnio o 450 zł brutto od października tego roku i kolejną podwyżkę również o 450 zł od stycznia. W sumie będzie to 900 zł. 

Pracownicy sądów i prokuratur rozpoczynając protest domagali się 1000 złotych podwyżki i poprawy warunków pracy. Alarmowali, że często są poddawani lobbingowi. 

Z informacji dziennikarza RMF FM Patryka Michalskiego wynika, że podwyżkami mają być objęci asystenci, urzędnicy, kuratorzy czy specjaliści Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów. 

Miasteczko ma zniknąć sprzed resortu sprawiedliwości w sobotę.