W Ministerstwie Sprawiedliwości został opracowany projekt ustawy, który pozwoli rozwiązać problemy związane z nadużyciami i aferami ws. reprywatyzacji - powiedział Jarosław Kaczyński na wspólnej konferencji z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobrą oraz jego zastępcą Patrykiem Jakim. "Zastanawiamy się, czy będzie to projekt rządowy, czy inicjatywa poselska" - dodał prezes PiS. Komisja ma działać "niezależnie od prokuratury i innych organów".

W Ministerstwie Sprawiedliwości został opracowany projekt ustawy, który pozwoli rozwiązać problemy związane z nadużyciami i aferami ws. reprywatyzacji - powiedział Jarosław Kaczyński na wspólnej konferencji z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobrą oraz jego zastępcą Patrykiem Jakim. "Zastanawiamy się, czy będzie to projekt rządowy, czy inicjatywa poselska" - dodał prezes PiS. Komisja ma działać "niezależnie od prokuratury i innych organów".
Konferencja prezesa PiS oraz ministra i wiceministra sprawiedliwości /Rafał Guz /PAP


Prawo i Sprawiedliwość chce też powołać komisję weryfikacyjną, która będzie badała decyzje reprywatyzacyjne. Według ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, komisja będzie mogła podejmować decyzje merytoryczne dot. odebrania niesłusznie pozyskanej nieruchomości osobom, które dopuściły się rażącego naruszenia prawa.

Projekt ustawy, który pozwoli rozwiązać problemy związane z nadużyciami i aferami w sprawie reprywatyzacji powstał w resorcie sprawiedliwości - poinformowano na konferencji.

W Ministerstwie Sprawiedliwości, z inicjatywy ministrów Zbigniewa Ziobry i Patryka Jakiego, został opracowany projekt ustawy, który pozwoli rozwiązać problemy, które powstały w związku z ogromną niesprawiedliwością, jaka się zdarzyła w Warszawie i także w wielu innych miejscach, z tymi nadużyciami i aferami (dotyczącymi reprywatyzacji) - tłumaczył Jarosław Kaczyński. Jak dodał, projekt odnosi się do wydarzeń warszawskich, ale - zastrzegł - "można go rozszerzyć do patologii w innych miejscach".

Nie chodzi tutaj o kwestie odpowiedzialności karnej, bo to są kwestie oddzielne i one będą prowadzone we właściwym trybie dla wymiaru sprawiedliwości. Chodzi o kwestie związane z własnością - tłumaczył prezes PiS.

Według ministra Zbigniewa Ziobro projekt dotyczący reprywatyzacji jest przygotowywany w konsultacji z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Jak podkreślił szef resortu sprawiedliwości "zmierza do tego, aby przywracać sprawiedliwość" oraz "pokazać, że państwo działa, że państwo nie jest słabe wobec silnych, a silne wobec tych biednych, słabych ludzi wyrzucanych na bruk, przy użyciu też czasami aparatu państwa z kamienic warszawskich".

Projekt powstaje w ministerstwie sprawiedliwości i zmierza do powstania komisji weryfikacyjnej, która badałaby decyzje reprywatyzacyjne podejmowane dla stołecznego miasta Warszawy pod kątem ich zgodności z prawem - tłumaczył Ziobro.

Jakie uprawnienia dla komisji weryfikacyjnej?

Komisja ws. reprywatyzacji uzyska wszystkie uprawnienia komisji śledczej, a dodatkowo będzie miała możliwość podejmowania konkretnych decyzji. Komisja weryfikacyjna uzyska wszystkie uprawnienia komisji śledczej (...), ale też coś ponad to. Coś bardzo ważnego, a mianowicie możliwość podejmowania konkretnych decyzji kończących jej prace - podkreślił Zbigniew Ziobro minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

Jeśli komisja stwierdzi, że doszło do nieprawidłowości będzie mogła podjąć decyzję merytoryczną, które - dodał szef resortu sprawiedliwości - sprowadzać się będzie do tego, że będzie można "odebrać niesłusznie pozyskaną nieruchomość osobom nieuczciwym, osobom, które dopuściły się rażącego naruszenia prawa pozyskując te kamienice". Zbigniewa Według Ziobry komisja będzie też mogła nakładać wielomilionowe rekompensaty, które będą odpowiadały wartości przejętych bezprawnie kamienic, nieruchomości warszawskich. To są rozwiązania daleko idące, które pokazują i pokażą, wierzę w to, że państwo będzie skutecznie działać - tłumaczył minister.

Jak zaznaczył, że od decyzji komisji weryfikacyjnej będzie można się odwołać do Prezesa Rady Ministrów, jako "drugiej instancji, która będzie rozpatrywać odwołania złożone ewentualnie przez strony". Od strony formalnej nad prawidłowością tego procesu stosowania prawa czuwać będzie sądownictwo administracyjne, do którego strony też będą mogły się odwołać - zapowiedział Zbigniew Ziobro. Przewodniczącym komisji ma być jeden z wiceministrów sprawiedliwości. Jej skład wybierze parlament a decyzje podejmowane przez komisję mają być "opiniowane przez przedstawicieli warszawskich organizacji społecznych".

Przed komisją weryfikacyjną będzie się musiał stawić każdy wezwany pod rygorem kary.

Projekt ws. komisji weryfikacyjnej już gotowy

Projekt ustawy dotyczącej powołania komisji weryfikacyjnej jest już gotowy. Nie zdecydowano jeszcze, czy będzie składany do Sejmu jako projekt poselski czy jako rządowy - tłumaczył prezes PiS. Jest pewna weryfikacja, konsultacje międzyresortowe, uzgodnienia międzyresortowe. Natomiast proces trwa dłużej - podkreślił Jarosław Kaczyński. Inicjatywa poselska jest szybsza. Jeszcze się zastanawiamy nad tym, która z tych dwóch (opcji) zostanie przyjęta - dodał.

"Bardzo ważna konferencja"

O konferencji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego głośno było od poniedziałku, kiedy to rzeczniczka PiS Beata Mazurek napisała na Twitterze:

Jak we wtorek informował reporter RMF FM Grzegorz Kwolek, na wspólnej konferencji prezes PiS oraz minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego zastępca Patryk Jaki, przedstawią nowe rozwiązania ustawowe w sprawie reprywatyzacji. Mają one umożliwić skuteczne ściganie łamiących prawo urzędników i przestępców zajmujących się wyłudzeniami nieruchomości i gruntów, które są objęte roszczeniami. Reporterzy RMF FM informowali również o powstaniu specjalnej komisji, która będzie zajmować się sprawami "dzikiej reprywatyzacji".

(ug)