Przed godz. 15. zakończyła się kilkutysięczna manifestacja kolejarzy w Warszawie. Związkowcy z PKP domagali się od rządu uregulowania kwestii emerytalnych.

Minister pracy Anna Kalata zapewniła kolejarzy, że do końca stycznia przekaże do konsultacji społecznych założenia do projektu ustawy o emeryturach pomostowych. Dodała, że jest otwarta na sugestie kolejarzy, a resort jest za osiągnięciem kompromisu w tej sprawie.