Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Kolejarzy (KKPSK) podjął w czwartek wieczorem decyzję o ogłoszeniu w PKP pogotowia strajkowego. Następne spotkanie kolejarzy ze stroną rządową planowane jest na piątek.

Kolejarze nie są usatysfakcjonowani stanowiskiem rządu w sprawie postulatów dotyczących kolejarskich emerytur. W liście do premiera Gosiewskiego stwierdzają, że stanowisko strony rządowej przyjęli "z ubolewaniem" i stwierdzają, że nie widzą podstaw, by odwołać strajk ostrzegawczy planowany na 12 czerwca.

Komitet "kategorycznie żąda od strony rządowej przedstawienia

konkretnych rozwiązań legislacyjnych zmierzających do realizacji

postulatów dotyczących uprawnień emerytalnych pracowników

kolejowych".

Kolejarze domagają się zmian w trzech ustawach. W ustawie o emeryturach chcą wprowadzenia prawa do emerytury kolejowej w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Chcą, aby dotyczyło to wszystkich kolejarzy zatrudnionych w PKP przed 31 grudnia 1998 r. Chcą również wprowadzenia zapisów w ustawie o komercjalizacji PKP, umożliwiających wszystkim pracującym na kolei w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze przejście na wcześniejszą emeryturę po 40 latach pracy. Chcą, aby rok pracy w takich warunkach liczył się jak 14 miesięcy.

Związkowcy opowiadają się też za wpisaniem do ustawy o emeryturach pomostowych możliwości przejścia na wcześniejszą

emeryturę w wieku 50 lat dla kobiet i 55 lat dla mężczyzn.