Kolejarze ostrzegają, że jeżeli rząd nie podejmie rozmów w sprawie kolejarskich emerytur, to 12 czerwca zostanie przeprowadzony strajk ostrzegawczy. Domagają się m.in. prawa do wcześniejszych emerytur dla niektórych grup kolejarzy.

W liście do premiera związkowcy postulują wprowadzenie w ustawie o emeryturach prawa do emerytury kolejowej w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Chcą, aby dotyczyło to wszystkich kolejarzy zatrudnionych w PKP przed 31 grudnia 1998 r.

Kolejarze chcą też wprowadzenia zapisów w ustawie o komercjalizacji PKP, umożliwiających wszystkim pracującym na kolei w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze przejście na wcześniejszą emeryturę po 40 latach pracy. Chcą, aby rok pracy w takich warunkach liczył się jak 14 miesięcy.

Związkowcy opowiadają się za wpisaniem do ustawy o emeryturach pomostowych możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę w wieku 50 lat dla kobiet i 55 lat dla mężczyzn. Chodziłoby o osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, w przypadku utraty możliwości wykonywania zawodu ze względów zdrowotnych.

Jak poinformowali związkowcy, w piątek kolejowe związki zawodowe przekształciły się w Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Kolejarzy. Komitety zakładowe od 28 maja br. przeprowadzą referendum wśród pracowników w sprawie strajku generalnego.

Jeżeli w czasie trwania referendum nie zostaną podjęte przez stronę rządową merytoryczne rozmowy w sprawie rozwiązań emerytalnych dla kolejarzy, 12 czerwca 2007 r. zostanie przeprowadzony na całej sieci PKP strajk ostrzegawczy - uprzedzają związkowcy.

W grudniu 2006 r. kolejarze zorganizowali w Warszawie w sprawie swoich emerytur kilkutysięczną manifestację. Ich ówczesne postulaty były takie same, jak te z piątkowego listu do premiera.

Jan Krzysztof Mazurkiewicz z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poinformował, że wnioski związków zawodowych kolejarzy w sprawie wcześniejszych i pomostowych emerytur powinny być rozpatrywane w ramach trwających prac nad projektem ustawy o emeryturach pomostowych. Projekt ten został rozesłany do konsultacji z partnerami społecznymi 27 kwietnia.