Wielkopolski NFZ odwołał konkurs na świadczenie usług medycznych przez wszystkie szpitale w regionie. Powód? Zatrważająca liczba błędów w dokumentach. Czarny scenariusz zakłada, że w styczniu wielkopolskie szpitale będą zamknięte na cztery spusty.

Fundusz zapewnia jednak, że zdąży z podpisaniem umów ze szpitalami, bo dziś ogłasza nowy konkurs. Jego urzędnicy zaczynają szkolenie dla dyrektorów - jak wypełniać dokumenty.

W unieważnionym konkursie na 570 ofert, aż 385 nie zawiera np. wpisów do rejestrów, powiadomienia o polisie OC i wielu innych papierków, które w czasie trwania starych umów wprowadziły nowe przepisy. Najgorzej mają szpitale wojewódzkie. Do dokonania wpisów do rejestru potrzeba uchwały sejmiku, a ten dopiero zbierze się na trzy dni przed Wigilią.