Święty Walenty dziś kojarzony jest głównie jako patron zakochanych. W przeszłości, w średniowieczu był patronem epileptyków i chorych psychicznie. Przypisuje mu się też tradycję wysłania walentynek.

Święty Walenty żył na przełomie II i III wieku naszej ery. W Martyrologium Rzymskim, czyli spisie męczenników i świętych, jest wymieniany jako kapłan rzymski, oraz jako biskup Terni koło Rzymu.

Jak mówi legenda, cesarz Klaudiusz II Gocki zabronił młodym mężczyznom wchodzić w związki małżeńskie, gdyż uważał, że najlepsi legioniści to ci, którzy nie mają rodzin. Ten zakaz złamał właśnie biskup Walenty, błogosławiąc potajemnie młodych legionistów. Został on przez to wtrącony do więzienia. Egzekucję wykonano 14 lutego.

Popularny święty

W średniowieczu był to bardzo popularny i lubianym świętym. Uważano go za obrońcę przed ciężkimi chorobami (zwłaszcza umysłowymi, nerwowymi i epilepsją). W Krakowie przed laty był nawet kościół świętego Walentego, teraz relikwie a dokładnie kości z dłoni są przechowywane w kościele świętego Floriana. W Stanach Zjednoczonych i Anglii został uznany za patrona zakochanych.

Z osobą świętego Walentego wiąże się pewna historia. Siedział w więzieniu czekając na wyrok śmierci, wtedy jeden ze strażników, który go pilnował, pożalił mu się, że ma chorą, niewidomą córkę. Walenty zaczął się modlić i prosić Boga, żeby przywrócony był jej wzrok. I żeby to sprawdzić kapłan Walenty napisał do niej kartkę. Dokładnie to brzmiało: "od Twojego Walentego". Ona to przeczytała. To była pierwsza walentynka - opowiada ksiądz doktor Andrzej Scąber, wikary w parafii św. Floriana, gdzie znajdują się relikwie. Czasem można spotkać też podania, że biskup się w owej uzdrowionej zakochał. Choć to ładna i romantyczna historia, trudno znaleźć jej potwierdzenie.

POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY Z KS. ANDRZEJEM SCĄBEREM

Kim był święty Walenty?

Walenty był też patronem osób chorych nerwowo. Niektórzy właśnie żartują, że wszyscy zakochani są dotknięci jakąś taką chorobą, niektórzy mówią "psychiczną", ale ja myślę, że to tak nie jest. Miłość jest najpiękniejszym uczuciem, jakie człowiek może okazać drugiemu człowiekowi - mówi ksiądz doktor Andrzej Scąber.

Najważniejszym miejscem kultu św. Walentego jest bazylika jego imienia w Terni, na srebrnym relikwiarzu ze szczątkami patrona umieszczono inskrypcję "Święty Walenty patron miłości". Co roku w niedzielę poprzedzającą dzień 14 lutego, przybywają do bazyliki pary narzeczonych z całych Włoch i świata, w celu złożenia przyrzeczenia miłości. W roku 1997 list do par narzeczonych przesłał również Jan Paweł II, a jego przesłanie wyryto na marmurowej tablicy przy grobie świętego Walentego. Brzmi ono: "Miłość zwycięża, obala granice, znosi bariery między ludźmi i tworzy nowe społeczeństwo".

Opracowanie: