Osiem miesięcy ograniczenia wolności i prace społeczne. Na taką karę skazał Sąd Rejonowy w Kielcach kibica Korony Kielce oskarżonego o publiczne znieważenie grupy ludzi z powodu przynależności rasowej oraz publiczne znieważenie premiera w pisemku kibiców.

Chodzi o felietony w pisemku Stowarzyszenia Kibiców Korony Kielce "Złocisto Krwiści", zatytułowane "Czarny rasizm" i "Moja mowa nienawiści". Autor - 22-letni student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - nazywał emigrantów m.in. "kolorowymi osobnikami", a premiera - "ćwokiem i prostakiem". Sąd orzekł wobec oskarżonego obowiązek wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne w wymiarze 24 godzin w miesiącu. Wyrok nie jest prawomocny.